Mesiac: február 2020

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AKTUALIZÁCIA

VÝZVY Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS_109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2 vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja …

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AKTUALIZÁCIA Čítajte viac »

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309083001 – 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami akatastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský …

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Čítajte viac »

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309012001 – 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj) Primárna fokusová oblasť: 14.2 – …

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Čítajte viac »

Výzva MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane …

Výzva MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Čítajte viac »