Mesiac: apríl 2021

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309012001 – 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj) Primárna fokusová …

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Čítajte viac »

Výzva MAS_109/4.2/4 pre opatrenie – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309042001 – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo …

Výzva MAS_109/4.2/4 pre opatrenie – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov Čítajte viac »

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309083001 – 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a …

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Čítajte viac »