Mesiac: marec 2022

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie

AKTUALITY dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky zadávané subjektami verejnej správy.  Cieľom predmetného kurzu je poskytnúť ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie zmluvy, …

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie Čítajte viac »

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

VÝZVY Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005 MAS plánuje predmetnú výzvu …

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Čítajte viac »

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku – Petícia

AKTUALITY Národná sieť MAS SR vytvorila a spustila petíciu na záchranu prístupu LEADER na Slovensku.  Nakoľko sa jedná o blaho nás všetkých a o záchranu vidieka, chceme Vás poprosiť o podpis petície, ak ste tak ešte neurobili. My, dolu podpísaní, vyzývame na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné …

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku – Petícia Čítajte viac »