AKTUALITY

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni! 

KONTAKT:

0949 753 165
manazer@btmmb.sk
asistent@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika