Author name: Stvrtok

Výzva MAS_109/7.4/4 pre opatrenie – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

VÝZVY Výzva MAS_109/7.4/4 Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka  vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2022 Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na …

Výzva MAS_109/7.4/4 pre opatrenie – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Čítajte viac »

Vyhlásenie 13. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023

AKTUALITY Najkrajšia fotografia z územia MAS ZO BTMaMB na rok 2023 NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR  vyhlásila 13. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023 Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom miestnej akčnej skupiny vo vašom území. Súťažné kategórie:  …

Vyhlásenie 13. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023 Čítajte viac »

Harmonogram výziev na rok 2023 – PRV

VÝZVY HARMONOGRAM VÝZIEV PRV NA ROK 2023 Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 Na stiahnutie: Harmonogram výziev MAS ZO BTMaMB – na rok 2023 Výzvy ADRESA: Štvrtok 1, 91305 Štvrtok Okres Trenčín Slovenská republika Copyright …

Harmonogram výziev na rok 2023 – PRV Čítajte viac »

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH

VÝZVY Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS ZO BTMaMB Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ vyhlasuje výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja …

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH Čítajte viac »

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!

AKTUALITY Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!  Aktuality KONTAKT: 0949 753 165 manazer@btmmb.sk asistent@btmmb.sk ADRESA: Štvrtok 1, 91305 Štvrtok Okres Trenčín Slovenská republika Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] | Powered by [hfe_site_title] |  Created by www.photobykikussa.sk

Účasť na AGROKOMPLEXE 2023

AKTUALITY Agrokomplex 2023 Zúčastnením sa na tomto podujatí máte možnosť prezentovať seba, ale aj územie našej MAS. Predstavte svoje výrobky, produkty a služby celému Slovensku. Ponúkame možnosť finančnej odmeny za vystúpenie folklórneho súboru. Aktuality ADRESA: Štvrtok 1, 91305 Štvrtok Okres Trenčín Slovenská republika Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] | Powered by [hfe_site_title] |  Created by www.photobykikussa.sk

Podpora vidieka pomocou 2% z dani z príjmov

AKTUALITY Podpora vidieka pomocou 2% z dani z príjmov Darovanie 2% z daní pomôže rozvoju regiónu, v ktorom žijete.  Naše združenie vyvíja činnosť na území 11 obcí a to podporou miestnych aktérov či budovaním miestnej infraštruktúry možno práve aj vo Vašej obci. Vaše 2% využijeme na 100% Vyhlásenie o poukázaní podielu  zaplatenej dane z príjmov …

Podpora vidieka pomocou 2% z dani z príjmov Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – C1 Komunitné sociálne služby

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-007 – C1 Komunitné sociálne služby Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-007 1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – C1 Komunitné sociálne služby Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-006 – F2 Verejná kanalizácia Aktualizácia č.3 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-006 – F2 Verejná kanalizácia Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-006 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 2 sú …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia Čítajte viac »

Náučný chodník Chráňme odkaz našich predkov – Obec Chocholná-Velčice

AKTUALITY NÁUČNÝ CHODNÍK CHRÁŇME ODKAZ NAŠICH PREDKOV – Obec Chocholná-Velčice Naša členská obec Chocholná-Velčice zrealizovala úspešný malý projekt s názvom Chráňme odkaz našich predkov v podobe náučného chodníka v rámci programu INTERREG V-A SR a ČR v spolupráci s cezhraničným partnerom Obec Zašová. Chodník je dlhý 20 kilometrov v katastrálnom území obce Chocholná-Velčice s 25 …

Náučný chodník Chráňme odkaz našich predkov – Obec Chocholná-Velčice Čítajte viac »