Author name: Stvrtok

Vyhlásenie 12. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022

AKTUALITY NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR  vyhlásila 12. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022 Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom miestnej akčnej skupiny vo vašom území. Súťažné kategórie:  1. Naša príroda 2. Naši ľudia 3. Naše tradície 4. …

Vyhlásenie 12. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022 Čítajte viac »

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie

AKTUALITY dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky zadávané subjektami verejnej správy.  Cieľom predmetného kurzu je poskytnúť ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie zmluvy, …

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie Čítajte viac »

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

VÝZVY Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005 MAS plánuje predmetnú výzvu …

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Čítajte viac »

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku – Petícia

AKTUALITY Národná sieť MAS SR vytvorila a spustila petíciu na záchranu prístupu LEADER na Slovensku.  Nakoľko sa jedná o blaho nás všetkých a o záchranu vidieka, chceme Vás poprosiť o podpis petície, ak ste tak ešte neurobili. My, dolu podpísaní, vyzývame na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné …

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku – Petícia Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia

VÝZVY Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-006 – F2 Verejná kanalizácia Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-006 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl: „Ďalšie …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F1 Verejný vodovod

VÝZVY Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-005 – F1 Verejný vodovod Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl: „Ďalšie …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F1 Verejný vodovod Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach -D2 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

VÝZVY Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-003 – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-003 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach -D2 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

VÝZVY Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-004 Výzva zrušená a to z dôvodu, že MAS od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr. Dátum zrušenia výzvy: 26.04.2022.  1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

VÝZVY Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-002 1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Čítajte viac »

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – A1 Podpora podnikania a inovácií

VÝZVY Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-R506-511-001 – A1 Podpora podnikania a inovácií Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania …

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – A1 Podpora podnikania a inovácií Čítajte viac »