Výzvy

Výzva MAS_109/7.4/4 pre opatrenie – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

VÝZVY Výzva MAS_109/7.4/4 Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka  vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2022 Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na …

Výzva MAS_109/7.4/4 pre opatrenie – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Čítajte viac »

Harmonogram výziev na rok 2023 – PRV

VÝZVY HARMONOGRAM VÝZIEV PRV NA ROK 2023 Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 Na stiahnutie: Harmonogram výziev MAS ZO BTMaMB – na rok 2023 Výzvy ADRESA: Štvrtok 1, 91305 Štvrtok Okres Trenčín Slovenská republika Copyright …

Harmonogram výziev na rok 2023 – PRV Čítajte viac »

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH

VÝZVY Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS ZO BTMaMB Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ vyhlasuje výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja …

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – C1 Komunitné sociálne služby

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-007 – C1 Komunitné sociálne služby Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-007 1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – C1 Komunitné sociálne služby Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-006 – F2 Verejná kanalizácia Aktualizácia č.3 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-006 – F2 Verejná kanalizácia Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-006 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 2 sú …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F2 Verejná kanalizácia Čítajte viac »

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

VÝZVY Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005 MAS plánuje predmetnú výzvu …

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F1 Verejný vodovod

VÝZVY Výzvy IROP-CLLD-R506-512-005 – F1 Verejný vodovod Výzva uzavretá. Zostatok alokácie na výzve: 1 446,80 EUR. Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-005 – F1 Verejný vodovod Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – F1 Verejný vodovod Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach -D2 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-003 – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Výzva uzavretá. Zostatok alokácie na výzve: 2 202,32 EUR. Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-003 – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-003 predmet aktualizácie …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach -D2 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-004 – B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Výzva zrušená a to z dôvodu, že MAS od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr. Dátum zrušenia výzvy: 26.04.2022.  Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-004 1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Čítajte viac »

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

VÝZVY Výzva IROP-CLLD-R506-512-002 – B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva uzavretá. Zostatok alokácie na výzve: 0,00 EUR. Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-002 1.Formálne náležitosti Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou …

Výzva pre obce v rámci opatrenia – 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach – B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Čítajte viac »