Výzvy PRV

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309083001 – 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a …

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Čítajte viac »

Výzva MAS_109/7.5/4 pre opatrenie – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné …

Výzva MAS_109/7.5/4 pre opatrenie – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie Čítajte viac »

Výzva MAS_109/6.4/1 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309064001 – 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) …

Výzva MAS_109/6.4/1 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Čítajte viac »

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

VÝZVY Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 ukladá PPA nasledovné: PPA poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nebude kratšia ako 20 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia. Predĺženie lehoty sa vzťahuje aj …

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 Čítajte viac »

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AKTUALIZÁCIA

VÝZVY Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS_109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2 vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja …

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AKTUALIZÁCIA Čítajte viac »

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309083001 – 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami akatastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský …

Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Čítajte viac »

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309012001 – 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj) Primárna fokusová oblasť: 14.2 – …

Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Čítajte viac »

Výzva MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane …

Výzva MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Čítajte viac »

Výzva MAS_109/4.2/3 pre opatrenie – 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj) Viac tu: https://mas-btmmb.webnode.sk/vyzvy/ MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj) Viac tu: https://mas-btmmb.webnode.sk/vyzvy/ VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz …

Výzva MAS_109/4.2/3 pre opatrenie – 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov Čítajte viac »

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Primárna fokusová oblasť: …

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Čítajte viac »