VÝZVY

HARMONOGRAM VÝZIEV PRV NA ROK 2023

Miestna akčná skupina

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

/„MAS ZO BTMaMB“/

zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Na stiahnutie:

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika