AKTUALITY

NÁUČNÝ CHODNÍK CHRÁŇME ODKAZ NAŠICH PREDKOV – Obec Chocholná-Velčice

Naša členská obec Chocholná-Velčice zrealizovala úspešný malý projekt s názvom Chráňme odkaz našich predkov v podobe náučného chodníka v rámci programu INTERREG V-A SR a ČR v spolupráci s cezhraničným partnerom Obec Zašová.
Chodník je dlhý 20 kilometrov v katastrálnom území obce Chocholná-Velčice s 25 zastávkami. 

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika