AKTUALITY

Najkrajšia fotografia z územia MAS ZO BTMaMB na rok 2023

NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR  vyhlásila 13. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom miestnej akčnej skupiny vo vašom území.
Súťažné kategórie: 
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS
7. Naše kroje
Súťažné kategórie: 
Vaše zábery posielajte do 09.06.2023 na:

asistent@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika