Miestna Akčná Skupina

ZO BTMMB

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

aktuality

VÝZVY IROP
VÝZVY PRV
1
OBCÍ A SAMOSPRÁV
1
PARTNEROV A ORGANIZÁCIÍ
1
VYHLÁSENÝCH VÝZIEV

NIEČO O NAŠOM ZDRUŽENÍ

Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.4.2015
 
Združenie je verejno-súkromné partnerstvo, zamerané na integrovaný rozvoj územia katastrov združených deviatich obcí:
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Kostolná – Záriečie a Drietoma.
 
11 subjektov súkromnej sféry, spoločenských a neziskových organizácií:
Nohejbalový klub Adamovské Kochanovce, Hurtoň – farma Rybníky Ivanovce, TJ Považan Ivanovce, Statok, s.r.o. Štvrtok, Gazdovstvo, s.r.o Štvrtok., Občianske združenie Rozvoj Novej Bošáce, Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho Zemianske Podhradie, Ing. Vanek Pavol Chocholná – Velčice, Jozef Lipták Kostolná – Záriečie, Stolárstvo Mego Drietoma a Ing. Ján Baďura – MONA s.r.o. Štvrtok.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

FOTOGALÉRIA NÁŠHO MIKROREGIÓNU

Darovaním 2% z Vašich daní našej organizácií podporíte chod našej MAS a o konkrétnom účele použitia rozhodnú občania na území našej MAS. Sami rozhodnite o svojich daniach!

aj Vaše 2 % z daní pomôžu zveľadiť náš región

Spolupracujeme s partnermi

DARUJTE 2% Z DANE

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok

Okres Trenčín

Slovenská republika

IČO – 42377200

DIČ – 2120082052

Názov banky – Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu – 7215674001/5600

IBAN – SK34 5600 0000 0073 1567 4001