DOKUMENTY
Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE:  Objednávka-Top Servis it

Zverejnené informácie o podpore z EÚ

Financovanie chodu MAS ZO BTMaMB III.

Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové a animačné náklady MAS ZO BTMaMB

Animácia MAS ZO BTMaMB

Zverejnená informácia o podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - na animačné náklady MAS

Prevádzkové náklady MAS

Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady
MAS ZO BTMaMB

Financovanie mplementácie stratégie CLLD

Zverejnená informácia o podpore z EÚ na Financovanie implementácie stratégie CLLD

Financovanie chodu MAS zo btmamb II.

Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady
MAS II.

Darovaním 2% z Vašich daní našej organizácií podporíte chod našej MAS a o konkrétnom účele použitia rozhodnú občania na území našej MAS. Sami rozhodnite o svojich daniach!

aj Vaše 2 % z daní pomôžu zveľadiť náš región

Spolupracujeme s partnermi

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika

© 2021 Všetky práva vyhradené.