KONTAKTUJTE NÁS
Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

KONTAKT

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
a Mikroregiónu Bošáčka

ADRESA

Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
Okres Trenčín
Slovenská republika

údaje mas

Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

KONTAKT verejný sektor

Obec

Nová Bošáca
Zemianske Podhradie
Štvrtok
Ivanovce
Melčice-Lieskové
Adamovské Kochanovce
Chocholná-Velčice
Kostolná-Záriečie
Drietoma

Kontakt

Ing. Ján Žucha
Miroslav Zámečník
Pavol Habdák
Bc. Mária Hládeková
Mgr. Katarína Remencová
Ing. Michal Križan
Ing. Ľubomír Škriečka
Ing. Miroslav Jančár
Jaroslav Mego

TEL.č.

0902 405 053
0911 251 873
0905 613 465
0905 714 113
0905 345 389
0902 909 670
0905 212 947
0902 917 440
0905 740 603

E-MAIL

zucha.jan@gmail.com
starosta@zemianske-podhradie.sk
obec.stvrtok@stonline.sk
starosta@ivanovce.sk
starosta@melcice-lieskove.sk
starosta@adamovskekochanovce.sk
obec@chocholna-velcice.sk
starosta@kostolnazariecie.sk
obec@drietoma.sk

KONTAKT poDNIKATEľSKý A občiansky sektor

náZOV

Nohejbalový klub - Adamovské Kochanovce
Milan Hurtoň
Telovýchovná jednota Považan Ivanovce
STATOK s.r.o.
GAZDOVSTVO s.r.o.
Občianske združenie ROZVOJ NOVEJ BOŠÁCE
Ing. Pavol Vanek
Jozef Lipták
Jaroslav Mego, s.r.o.
Ing. Ján Baďura - MONA s.r.o.
Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho - Zemianske Podhradie

KONTAKT

Rastislav Križan
Milan Hurtoň
Jaroslav Kuchta
Ing. Patrícia Gazdová
Ing. Jindřich Gazda
Ing. Peter Uherčík
Ing. Pavol Vanek
Jozef Lipták
Gabriel Kotrha
Ing. Ján Baďura
Mgr. Jana Dottnerová

TEL.č.

0908 681 545
0908 069 190
0907 240 739/2
0907 951 892
0907 951 892
0904 453 051
0905 407 109
0905 408 125
0907 062 852/0905 408 695
032/649 07 17
0917 633 687

E-MAIL

krizanmi@gmail.com
matohurton@gmail.com
jarokuchta@azet.sk
gazdova@etcc.sk
gazda@etcc.sk
peteruhercik@centrum.sk
vanekdrevo@stonline.sk
liptak@liptak.eu.sk
jaroslavmego@mego.sk
mona@psg.sk
cz.zemianske.podhradie@gmail.com

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika

© 2021 Všetky práva vyhradené.