KONTAKTUJTE NÁS
Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

KONTAKT

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
a Mikroregiónu Bošáčka

ADRESA

Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
Okres Trenčín
Slovenská republika

údaje mas

Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

KONTAKT verejný sektor

Obec

Nová Bošáca
Zemianske Podhradie
Štvrtok
Ivanovce
Melčice-Lieskové
Adamovské Kochanovce
Chocholná-Velčice
Kostolná-Záriečie
Drietoma
Bošáca
Haluzice
Trenčianske Bohuslavice
Beckov

Kontakt

Ing. Ján Žucha
Miroslav Zámečník
Ing. Gabriela Vojtková
Bc. Mária Hládeková
Mgr. Katarína Remencová
Juraj Pavlík
Ing. Ľubomír Škriečka
Ing. Miroslav Jančár
Jaroslav Mego
Bc. Jozef Mihala
Silvia Hadbábná
Darina Jurigová
Ernest Benko

TEL.č.

0902 405 053
0911 251 873
0907 754 133
0905 714 113
0905 345 389
0902 909 670
0905 212 947
0902 917 440
0905 740 603
0903 248 615
032/778 1236
0911 242 862
0903 248 615

E-MAIL

zucha.jan@gmail.com
starosta@zemianske-podhradie.sk
obec@stvrtok.com
starosta@ivanovce.sk
starosta@melcice-lieskove.sk
starosta@adamovskekochanovce.sk
obec@chocholna-velcice.sk
starosta@kostolnazariecie.sk
obec@drietoma.sk
starosta@bosaca.sk
obec.haluzice@centrum.sk
starosta@trencianskebohuslavice.sk
starosta@obec-beckov.sk

KONTAKT poDNIKATEľSKý A občiansky sektor

náZOV

Nohejbalový klub - Adamovské Kochanovce
Milan Hurtoň
Telovýchovná jednota Považan Ivanovce
STATOK s.r.o.
GAZDOVSTVO s.r.o.
Občianske združenie ROZVOJ NOVEJ BOŠÁCE
Ing. Pavol Vanek
Jozef Lipták
Jaroslav Mego, s.r.o.
Ing. Ján Baďura - MONA s.r.o.
Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho - Zemianske Podhradie
emTIVO, s.r.o.
Tomáš Vavro
UKO tour s.r.o.
Hrad Beckov, n.o.
Združenie rodičov a priateľov MŠ Trenčianske Bohuslavice
Pavol Habdák

KONTAKT

Rastislav Križan
Milan Hurtoň
Jaroslav Kuchta
Ing. Patrícia Gazdová
Ing. Jindřich Gazda
Ing. Peter Uherčík
Ing. Pavol Vanek
Jozef Lipták
Gabriel Kotrha
Ing. Ján Baďura
Mgr. Jana Dottnerová
Ing. Tatiana Mudráková
Tomáš Vavro
Miroslav Uko
Mgr. Peter Pastier
Martina Kozáčková
Pavol Habdák

TEL.č.

0908 681 545
0908 069 190
0907 240 739/2
0907 951 892
0907 951 892
0904 453 051
0905 407 109
0905 408 125
0907 062 852
032/649 07 17
0917 633 687
0917 633 687
0915 756 425
608 783 440
0948 216 735
0903 686 687
0905 613 465

E-MAIL

krizanmi@gmail.com
matohurton@gmail.com
jarokuchta@azet.sk
gazdova@etcc.sk
gazda@etcc.sk
peteruhercik@centrum.sk
vanekdrevo@stonline.sk
liptak@liptak.eu.sk
jaroslavmego@mego.sk
mona@psg.sk
cz.zemianske.podhradie@gmail.com
tatiana.mudrakova@gmail.com
tomasvavro@centrum.sk
Miroslav.uko@seznam.cz
riaditel@hrad-beckov.sk
m.kozackova17@gmail.com
pavol.habdak@atlas.sk

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika

© 2021 Všetky práva vyhradené.