VÝZVY
Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

Výzvy prv

Výzva MAS_109/7.4/5 pre podopatrenie - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
01 decembra 2023

výzvy prv - archív

Výzva MAS_109/7.4/5 pre podopatrenie - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
01 decembra 2023
Výzva MAS_109/7.2/2 pre podopatrenie - 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
27 augusta 2023
Výzva MAS_109/4.1/2 pre podopatrenie - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
02 júna 2023
Výzva MAS_109/7.4/4 pre podopatrenie - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
30 mája 2023
Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
26 apríla 2021
Výzva MAS_109/4.2/4 pre opatrenie - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
26 apríla 2021
Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
08 apríla 2021
Výzva MAS_109/7.5/4 pre opatrenie - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
06 mája 2020
Výzva MAS_109/6.4/1 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
06 mája 2020
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
20 marca 2020
Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - AKTUALIZÁCIA
28 februára 2020
Výzva MAS_109/8.3/1 pre opatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
19 februára 2020
Výzva MAS_109/1.2/1 pre opatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
10 februára 2020
Výzva MAS_109/7.4/3 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
06 februára 2020
Výzva MAS_109/4.2/3 pre opatrenie - 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
16 decembra 2019
Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
24 októbra 2019
Výzva MAS_109/7.4/2 pre opatrenie - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
22 júla 2019
Výzva MAS_109/7.5/4 pre opatrenie - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
16 júla 2019
Výzva MAS_109/7.2/1 pre opatrenie - 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
24 júna 2019

výzvy IROP - archív

Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach - C1 Komunitné sociálne služby
17 januára 2023
Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach - F2 Verejná kanalizácia
07 októbra 2022
Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach - F1 Verejný vodovod
08 októbra 2021
Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach -D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
20 augusta 2021
Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach - B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
20 augusta 2021
Výzva pre obce v rámci opatrenia - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach - B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
16 júna 2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií - A1 Podpora podnikania a inovácií
18 mája 2021

INDIKATíVNY HARMONOGRAM

odborný hodnotiteľia

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH - č. 06/MAS_109/7.2/OH - č. 07/MAS_109/7.4/OH - č. 08/MAS_109/7.5/OH
03 apríla 2023
Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 - 109/7.4/3 - 109/7.5/4 - 109/4.1/1 - 109/4.2/3 - 109/6.4/1 - 109/1.2/1 - 109/8.3/1
09 marca 2020

INDIKATíVNY HARMONOGRAM

Spolupracujeme s partnermi

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika

© 2021 Všetky práva vyhradené.