Výzva MAS_109/4.2/3 pre opatrenie – 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj) Viac tu: https://mas-btmmb.webnode.sk/vyzvy/ MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj) Viac tu: https://mas-btmmb.webnode.sk/vyzvy/ VÝZVY vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz …

Výzva MAS_109/4.2/3 pre opatrenie – 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh alebo vývoj poľnohospodárskych produktov Čítajte viac »