Odborní hodnotiteľia

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH

VÝZVY Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS ZO BTMaMB Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ vyhlasuje výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja …

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: č. 05/MAS_109/4.1/OH – č. 06/MAS_109/7.2/OH – č. 07/MAS_109/7.4/OH – č. 08/MAS_109/7.5/OH Čítajte viac »

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 – 109/7.4/3 – 109/7.5/4 – 109/4.1/1 – 109/4.2/3 – 109/6.4/1 – 109/1.2/1 – 109/8.3/1

VÝZVY Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS ZO BTMaMB Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja …

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 – 109/7.4/3 – 109/7.5/4 – 109/4.1/1 – 109/4.2/3 – 109/6.4/1 – 109/1.2/1 – 109/8.3/1 Čítajte viac »